Sjøbyen Ålesund

PLANKONKURRANSE 2011, I SAMARBEID MED OLA ROALD AS ARKITEKTUR

Forslaget tydeliggjør og bygger videre på byens nære forhold til havet. Bydelen lages tett og intim, hvor livet leves mellom husene, og med sjøen som gulv.
Kontakten med vannet er viktig. 
Sjøbyen bygger videre på den homogene arkitektoniske jugendbyen med sin bystruktur og målestokk. Forslaget tar utgangspunkt i å lage Ålesund til en homogen, sammenhengende by.
Det er lagt opp til en bærekraftig, grønn og moderne bydel, hvor bymiljø og kvaliteter i uterommen er prioritert.
Utbyggingen er tenkt i flere etapper, med et bredt spekter av utbyggere for å gi mindre risiko og mer realisme i prosjektet.
•  Oppdragsgiver:                         Ålesund kommune