MARS

Oppstartsmøte Vestnes!

Vi er sammen med BetonmastHæhre Røsand AS og Ratio AS prekvalifisert for samspillskonkurransen for Vestnes Helse- og Velferdssenter.
Senteret skal inneholde 64 heldøgns pleie- og omsorgsplasser, Heimesjukepleie, Legesenter, Bibliotek og kafé. En spennende miks!

Skjermbilde 2018-11-13 kl. 13.44.57.png

Tomta - midt i Helland sentrum