Isfjorden skole

1.pris i prekvalifisert konkurranse sammen med Ola Roald AS Arkitektur og HENT AS.

Gamle Isfjorden skole, sammen med kirka og Storm bygget dannet ryggen langs vegen inn mot sentrum i Isfjorden. For oss var det viktig å holde fast på denne aksen langs veien, og i tillegg lage et markert skille mellom trafikkareal og lekeareal.

Skolen har en stram fasade mot veien. På motsatt side er trappene lagt på utsiden av bygget. Sammen med gule bokser som kommer ut av hovedvolumetgir dette en oppbrutt og leken fasade mot skolegården. Bygget har hovedadkomst fra gate, mens alle elevinnganger er fra skolegård. Begge veier fører rett inn i hjertet av bygget; et musikkrom med amfi som trapper seg ned i underetasjen samtidig som det åpner seg opp mot etasjene over. Langs musikkrommet løper den innvendige trappa opp langs glassfasaden.

Isfjorden skole er svært arealeffektiv, noe som har gitt et kostnadseffektivt bygg.

 

1 parallell skole - ca 2600 m2
Byggherre: Rauma kommune
Entreprenør: HENT AS
Prosjekternde i konkurransefase: STREKEN AS og Ola Roald AS Arkitektur
Prosjekternde i totalentreprise: STREKEN AS
Kostnad: 80 mill kr